ΑΡΧΙΚΗΣυντήρηση Μηχανολογικών ΗλεκτρολογικώνΟχήματα & Συνεργεία Dynachem 2060

Dynachem 2060

Dynachem 2060
  • Dynachem 2060

Διαθέσιμα Μεγέθη:

- Δοχείο 20 Κιλά
- Κιβώτιο 4χ4 Λίτρα
- Κιβώτιο 12x1 Κιλά

Καθαριστικό αλάτων, σκουριάς & σκυροδέματος
 
Αποτελεσματικό υγρό για την αφαίρεση καταλοίπων ασβέστη, σκουριάς και τσιμέντου σε εργαλεία & αναμικτήρες τσιμέντου.
Με αναχαιτιστή σκουριάς.
Μειώνει το χρόνο καθαρισμού.
 
 
Εφαρμόστε σε αραίωση 10%-20% με νερό και κατόπιν ξεπλύνατε πολύ καλά.
 
 
Ph ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
<1.0 10%-20%  Ψεκασμό