ΑΡΧΙΚΗ Αντιδιαβρωτική Προστασία

Αντιδιαβρωτική Προστασία

Cortec® Corporation

 

Το 2015 η Dynateco έγινε αντιπρόσωπος του Ομίλου Cortec® Inc. πρωτοπόρου σε καινοτομικά προϊόντα ελέγχου & προστασίας από την διάβρωση.
 
Τα προϊόντα Cortec® είναι εξαιρετικά εργαλεία διασφάλισης της ποιότητας για τα πάντα, από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς κατασκευαστές έως και μικρές οικιακές κατασκευές. Η διάβρωση μπορεί να διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο από την παραγωγή μέχρι την τελική εγκατάσταση ή την συντήρηση.

Η διάβρωση των πολύπλοκων κατασκευών είναι ολοένα και πιο σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί αποτυχίες και βλάβες μεγάλου κόστους. Η διάβρωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής, στη ναυτιλία, την αποθήκευση και στις υπαίθριες εφαρμογές.

Μπορεί να προκληθεί από:

  • το αλάτι, την υγρασία, τις περιβαλλοντολογικές προσμείξεις, το υδρόθειο, το διοξείδιο του θείου, την αμμωνία ή την όξινη βροχή.
  • την διάβρωση που προκαλείται Γαλβανικά
  • τη λειτουργία εξοπλισμού σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον

Με τα προϊόντα Cortec® προστατεύεται από τη διάβρωση, επεκτείνοντας έτσι τη ζωή  και τη μείωση του κόστους των ακριβών επισκευών και της συντήρησης.

Τα προϊόντα VpCI® απελευθερώνουν μια αέρια φάση στο εσωτερικό της συσκευασίας η οποία επικάθεται στις μεταλλικές επιφάνειες και σχηματίζει ένα προστατευτικό μοριακό στρώμα. Αυτό το στρώμα του VpCI® παρέχει προστασία σε όλα τα μέταλλα και βοηθά στη μείωση της διάβρωσης μέσα στο περίβλημα.

 
Ποια είναι η Cortec® 

Πως λειτουργούν τα προϊόντα VpCI®

 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περιγραφές προϊόντων και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με διάφορες σειρές προϊόντων 
VpCI®  (Αέριας φάσης αναστολείς διάβρωσης) & MCI® (Μεταναστευτικοί αναστολείς διάβρωσης ™). 
 

 

VpCI® Γενικός Κατάλογος – Ολοκληρωτικός Έλεγχος Διάβρωσης  
VpCI® Προϊόντα για προστασία ηλεκτρολογικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού
VpCI® Προϊόντα για συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού
VpCI® Προϊόντα για χαλυβουργίες & χυτήρια
VpCI® Προϊόντα Συσκευασίας
VpCI® Προϊόντα Προετοιμασίας Επιφάνειας
VpCI® Προϊόντα για βιομηχανίες πετρελαίου & φυσικού αερίου
VpCI® Προϊόντα για την αυτοκινητοβιομηχανία
VpCI® Προϊόντα σε σκόνη
VpCI® Προϊόντα για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού  
VpCI® Υψηλής Απόδοσης MicroCorrosion Coatings
Σύστημα Eco Flow™  - Μειώστε το κόστος & Αυξήστε την παραγωγικότητα
GalvaCorr® - Καθοδική προστασία ανεπτυγμένη από την NASA 
VpCI® Προϊόντα Μεταλλουργικών Κατεργασιών 
MCI® Προϊόντα Προστασίας για Μπετό/Σκυρόδερμα