ΑΡΧΙΚΗ HACCP - Οδηγός Υγιεινής

HACCP - Οδηγός Υγιεινής

Ανάλυση Δυνητικών Κινδύνων & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου 

Hazard Analysis & Critical Control Points
 
Οδηγός Υγιεινής
 
Σύμφωνα με την Oδηγία 93/43 της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διατροφική αλυσίδα, είτε ως παραγωγοί, είτε ως μεταφορείς, είτε ως διαθέτες, είναι απαραίτητο να θεσπίσουν το ανωτέρω προληπτικό σύστημα ελέγχου, για την ασφάλεια και υγιεινή των πελατών τους.
 
Bάσει του συστήματος αυτού, η επιχείρηση οφείλει να μεθοδεύσει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί τις διαδικασίες υγιεινής για την παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των τροφών στους πελάτες της.
 
Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπονται τυχόν κίνδυνοι που συχνά προκύπτουν στους ανάλογους χώρους (ψυγεία, οχήματα μεταφοράς, αποθήκες τροφίμων, κουζίνες, μαγειρικά σκεύη, προσωπικό κλπ).
 
Η Dynateco Α.Ε., σε συνεργασία με την MILITEX B.V. και τους κατά τόπους συνεργάτες της προσφέρει άνευ χρέωσης στους πελάτες της Πλάνο Υγιεινής, εναρμονισμένο προς τις διατάξεις του HACCP, του ISO 22000 και του ΕΦΕΤ, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις αυτές, οφείλουν να πιστοποιηθούν ή όχι.
 
Το προσφερόμενο Πλάνο Υγιεινής, έχει εκπονηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα και περιέχει όλα όσα οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ένας επιχειρηματίας του κλάδου μαζικής εστίασης. 'Ητοι, τις αρχές του HACCP,τις διατάξεις Ορθής Υγιεινής και Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, τους Κινδύνους στα Τρόφιμα, την Διαχείριση Τροφίμων, τα Σημεία Ελέγχου και το Πρόγραμμα Υγιεινής – Καθαρισμού & Απολύμανσης με τα προτεινόμενα προϊόντα, τον τρόπο χρήσης αυτών και τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων.
 
Ομοίως, η Dynateco A.E, διαθέτει στους πελάτες της τα προβλεπόμενα από τον ΕΦΕΤΕγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Οδηγό Υγιεινής, την Αφίσα για την ενημέρωση του προσωπικού, καθώς και άλλα χρήσιμα εξαρτήματα, όπως θερμόμετρα παρασκευής φαγητού, εντομοαπωθητικές συσκευές κλπ.
 
Σε περίπτωση πιστοποίησης, η Dynateco συνεργάζεται με τον φορέα πιστοποίησης, προκειμένου να καλύψει τον τομέα  που την αφορά ως προμηθευτή. 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Οι επιχειρήσεις που αναθέτουν στην Dynateco A.E την προμήθεια ειδών καθαρισμού, υγιεινής και απολύμανσης σύμφωνα με Σύμβαση Προμηθείας Υλικών, λαμβάνουν επί πλέον τις κάτωθι υπηρεσίες:   
  1. Μυοκτονία, Εντομοκτονία, Απολύμανση & πιστοποιητικά(*) 
  2. Πλάνο Υγιεινής 
  3. Εκπαίδευση Προσωπικού
  4. Καταχωρήσεις των προϊόντων στο Γ.Χ.Κ και στον ΕΟΦ, όπως απαιτεί ο νόμος. 
  5. Μείκτες και δοσομετρητές για την οικονομική εφαρμογή των προϊόντων,
  6. με χρησιδανεισμό
  7. Καταγραφικά θερμοκρασιών ψυγείων(*) 
  8. Μέτρηση μικροβιακού φορτίου(*) 
Με επί πλέον χρέωση του πελάτη(*)