ΑΡΧΙΚΗΣυντήρηση Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Μηχανές Καφέ, Πάγου, Χυμών

Μηχανές Καφέ, Πάγου, Χυμών

Η Dynateco διαθέτει κατάλληλα προϊόντα για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την απολύμανση επαγγελματικών μηχανών παρασκευής καφέ, παγωτού, πάγου, χυμών.

Τα προϊόντα καλύπτουν τις απαιτήσεις HACCP, πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH και είναι καταχωρημένα στους αρμόδιους φορείς Γ.Χ.Κ, Ε.Ο.Φ, Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων, Ευρωπ. Μητρώο Καλλυντικών, ανάλογα με την κατηγορία.

Για να δείτε το προσπέκτους των προϊόντων πατήστε εδώ 

 • Dynachem 2010/S

  Καθαριστικό λαδιών & υπολειμμάτων καφέ

 • Dynachem 2060

  Καθαριστικό αλάτων

 • Dynachem 2060 CIP

  Εξευγενισμένο καθαριστικό αλάτων

 • Dynachem Super Acid

  Καθαρό υδροχλωρικό οξύ

 • Dynachem 2091

  Υγρό παθητικοποίησης οξέων

 • Dynachem 2700

  Αφαλατικό ακροφυσίων ψεκασμού (μπέκ) & μηχανών

 • Dalco 100

  Απολυμαντικό νερού - υπεροξείδιο του χλωρίου

 • VMD 38

  Γυαλιστικό ανοξειδώτων & χρωμίων

 • PullyCaff

  Καθαριστικό μηχανών καφέ σε σκόνη

 • Puly Milk

  Κατάλληλο καθαριστικό

 • Dynachem 1002

  Υγρό συμπυκνωμένο σαπούνι λάντζας

1 |