ΑΡΧΙΚΗΣυντήρηση Μηχανολογικών ΗλεκτρολογικώνΗλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά VMD 79

VMD 79

VMD 79
  • VMD 79

Διαθέσιμα Μεγέθη:

- Κιβώτιο 12χ400ml

Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας
 
Iδανικό προϊόν για την πρόληψη της θείωσης και της διάβρωσης του χαλκού & των χάλκινων τερματικών.
Ανθεκτικό σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
 
 
Εφαρμογή με ψεκασμό.

Ph
Μ/Ε