ΑΡΧΙΚΗΚατεργασία MετάλλουAυτούσια & Υδατοδιάλυτα προϊόντα Ψυχρής Διαμόρφωσης, θερμής Σφυρηλάτησης & Χύτευσης Προϊόντα Θερμής Διαμόρφωσης Σφυρηλάτησης & Χύτευσης υπό Πίεση

Προϊόντα Θερμής Διαμόρφωσης Σφυρηλάτησης & Χύτευσης υπό Πίεση

 • THERMEX GO 4820

  Γραφιτούχα πάστα σφυρηλάτησης για αλουμίνιο και μη σιδηρούχα κράματα

 • THERMEX GO 8400

  Λιπαντικό σφυρηλάτησης για εφαρμογή με ψεκασμό σε μη σιδηρούχα μέταλλα

 • METALCOTE 220

  Γραφιτούχα πάστα σφυρηλάτησης για αλουμίνιο και μη σιδηρούχα κράματα

 • DIE SLICK 45 XX SERIES

  Συνθετικά αποκολλητικά λιπαντικά. Kατάλληλά για αλουμίνιο.

1 |