ΑΡΧΙΚΗΚατεργασία MετάλλουAυτούσια & Υδατοδιάλυτα προϊόντα Ψυχρής Διαμόρφωσης, θερμής Σφυρηλάτησης & Χύτευσης Προϊόντα Ψυχρής Διαμόρφωσης

Προϊόντα Ψυχρής Διαμόρφωσης

 • HOUGHTO DRAW TD 51

  Αυτούσιο λάδι διαμόρφωσης, κατάλληλο για βαθιά εξέλαση

 • CINDOLUBE 4683

  Αυτούσιο λάδι διέλκυσης, διέλασης και υποβάθμισης ειδικά σχεδιασμένο για αλουμίνιο

 • HOUGHTO DRAW TD 230 F

  Aυτούσιο λιπαντικό χαμηλού ιξώδους ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές σε αλουμίνιο

 • CINDOLUBE 3415

  Πτητικό λιπαντικό ρευστό για κατεργασίες punching, κοπής & διαμόρφωσης σε σιδηρούχα και μη μέταλλα

1 |