ΑΡΧΙΚΗΚατεργασία MετάλλουΥδατοδιαλυτά Ρευστά Κοπής & Λείανσης Προϊόντα

Προϊόντα

 • HOCUT 795/I

  Σαπουνέλαιο κοπής για πολύ βαριές κατεργασίες σε CNC

 • HOCUT 1033

  Σαπουνέλαιο κοπής για βαριές κατεργασίες σε CNC με μικρότερη περιεκτικότητα σε ορυκτέλαιο

 • HOCUT R 35

  Ημισυνθετικό σαπουνέλαιο κοπής & λείανσης γενικής χρήσεως

 • HOCUT 1045

  Ειδικό σαπουνέλαιο για κίτρινα κράματα

 • DROMUS BX

  Συμβατικό σαπουνέλαιο κοπής

 • HOCUT 795 B

  Προηγμένο προϊόν για πάρα πολύ δύσκολες κατεργασίες σε αεροπορικού τύπου υλικά

 • HOCUT 795 SB

  Προηγμένο προϊόν για κατεργασίες σε αεροπορικού τύπου υλικά κατάλληλο για σκληρά νερά

 • HOCUT 795 H

  Προηγμένο προϊόν για δύσκολες κατεργασίες σε Αλουμίνιο

 • HOUGHTO GRIND 530

  Συνθετικό ρευστό για λείανση σιδηρούχων μετάλλων

 • HOUGHTO GRIND 681

  Συνθετικό ρευστό για λείανση μετάλλων & γυαλιού

 • HOUGHTO GRIND MD

  Συνθετικό ρευστό λείανσης κατάλληλο για εφαρμογές που περιέχουν κοβάλτιο

1 |