ΑΡΧΙΚΗΚατεργασία MετάλλουAυτούσια & Υδατοδιάλυτα προϊόντα Ψυχρής Διαμόρφωσης, θερμής Σφυρηλάτησης & Χύτευσης Προϊόντα για Συρματουργίες & Παραγωγή Καλωδίων

Προϊόντα για Συρματουργίες & Παραγωγή Καλωδίων

 • HOUGHTO DRAW WD 201

  Υδατοδιαλυτό προϊόν για την παραγωγή και διαμόρφωση χάλκινων καλωδίων

 • HOUGHTO DRAW WD MM 40

  Υδατοδιαλυτό προϊόν για την παραγωγή και διαμόρφωση χάλκινων συρμάτων

 • HOUGHTO DRAW WD BS

  Λιπαντικό Μπομπίνας

 • CINDOLUBE 4683

  Αυτούσιο λιπαντικό, σχεδιασμένο για την υποβάθμιση των καλωδίων αλουμινίου

 • CINDOLUBE 3415

  Αυτούσιο πτητικό συνθετικό ρευστό με πολύ ισχυρές λιπαντικές ιδιότητες

1 |