ΑΡΧΙΚΗΣυντήρηση Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH.
 
Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν.
 
Για να δείτε το prospectus των προϊόντων πατήστε εδώ
 • Dynachem 2010 S

  Αλκαλικό καθαριστικό βιομηχανικής χρήσης

 • Dynachem 2045

  Aπολιπαντικό βιομηχανικής χρήσης με βάση διαλύτη

 • Carb cleaner SLV

  Καθαριστικό εξανθρακωμάτων & χρωμάτων

 • Dynachem Penetrating Oil

  Αντισκωριακό & λιπαντικό υγρό

 • Dynachem Oil Up

  Διασπαστικό & καθαριστικό ορυκτελαίων

 • Dynachem 2090

  Απολιπαντικό & αποξειδωτικό μετάλλων

 • Dynachem 2091

  Προϊόν παθητικοποίησης σιδήρου

 • VMD 19

  Αδιάβροχο γράσο

 • VMD 21

  Λάδι σιλικόνης

 • VMD 22

  Λάδι βαζελίνης

 • VMD 24

  Διάφανο βερνίκι προστασίας

 • VMD 26

  Αντιδιαβρωτικό & προστατευτικό μετάλλων

1 | 2 |