ΑΡΧΙΚΗΣυντήρηση Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Συστήματα Ψύξης & Θέρμανσης

Συστήματα Ψύξης & Θέρμανσης

Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα για συντήρηση & καθαρισμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμών ψύξης-θέρμανσης.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH.

Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν.

Για να δείτε το προσπέκτους των προϊόντων πατήστε εδώ 

 • Dynachem 2060

  Ισχυρό καθαριστικό αλάτων & σκουριάς

 • Dynachem 2060 CIP

  Σύνθετο καθαριστικό αλάτων & σκουριάς

 • Dynachem Brite

  Καθαριστικό αλάτων για εναλλάκτες & συμπυκνωτές

 • Dynachem Klean

  Αλκαλικό καθαριστικό αιθάλης & λαδιών

 • Dynachem AC 30

  Καθαριστικό αλάτων για αλουμινένια & γαλβανισμένα στοιχεία

 • VMD 16

  Καθαριστικό & αποσμητικό κλιματιστικών υγρό σε μορφή αφρού

 • VMD 48

  Αντισκωριακό & λιπαντικό

 • VMD 49

  Ψυχρό γαλβάνισμα

 • VMD 68

  Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

1 |