ΑΡΧΙΚΗΣυντήρηση Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά

Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH.
Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν.

Για να δείτε το προσπέκτους των προϊόντων πατήστε εδώ

 • Dynachem Electrocleaner

  ʼφλεκτο υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 • Dynachem Odorless Electrocleaner

  Υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, χωρίς χλωριωμένους διαλύτες

 • VMD 21

  Λάδι σιλικόνης

 • VMD 24

  Διάφανο προστατευτικό φιλμ

 • VMD 25

  Προϊόν ολίσθησης καλωδίων

 • VMD 35

  Προϊόν καθαρισμού οθονών LCD/Plasma

 • VMD 37

  Καθαριστικό επαφών & ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

 • VMD 48

  Αντισκωριακό & λιπαντικό

 • VMD 68

  Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 • VMD 79

  Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας

1 |