ΑΡΧΙΚΗ Συντήρηση Πισίνας

Συντήρηση Πισίνας

Η Dynateco προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα, για την κάλυψη όλων των αναγκών υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης της πισίνας.

Τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης REACH. Είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων ή στον Ε.Ο.Φ, ανάλογα με την κατηγορία τους.
 
Για να δείτε το προσπέκτους των προϊόντων πατήστε εδώ 
 
1 |