ΑΡΧΙΚΗΚαθαρισμός & Απολύμανση Ξενοδοχείων Αναλώσιμα, Χαρτικά, Συσκευές

Αναλώσιμα, Χαρτικά, Συσκευές

Η Dynateco προσφέρει μια πλήρη γκάμα αναλωσίμων προϊόντων, όπως χαρτικά, συσκευές και εξοπλισμούς, για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού και απολύμανσης επαγγελματικών χώρων.

Τα προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του HACCP, των πρακτικών ορθής βιομηχανικής υγιεινής και συμβάλλουν στην αποτελεσματική και οικονομική κάλυψη των απαιτήσεων υγιεινής.