ΑΡΧΙΚΗΚατεργασία MετάλλουΠροΐοντα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Τεχνολογίες και κατηγορίες εφαρμογών

Τεχνολογίες και κατηγορίες εφαρμογών

Rust Veto 100 Series & Ensis RPO Series
Προϊόντα βάσης ελαίου
Υψηλής απόδοσης προϊόντα, βάσης ελαίου με αυξημένο ιξώδες και αντιδιαβρωτική προστασία, που προσφέρουν υδατοαπωθητικά και θιξοτροπικά χαρακτηριστικά. Προσφέρουν μία πιο φιλική, περιβαλλοντολογική, εναλλακτική από τα προϊόντα με βάση διαλύτες. Η σχετικά υψηλή ρευστότητα προσφέρει υψηλή προστασία, ενώ συγχρόνως δημιουργεί λεπτό φιλμ χωρίς να απαιτείται υψηλή στράγγιση.
 
Rust Veto 200 Series & Ensis DW Series
Προϊόντα βάσης διαλύτη
Ένα εύρος από υψηλής απόδοσης προϊόντα βάσης διαλύτη με αυξημένο βαθμό αντιδιαβρωτικής προστασίας. Έχοντας ελάχιστο σημείο ανάφλεξης τους 60οC χάρη στον ειδικό άοσμο διαλύτη, είναι ασφαλέστερα στη χρήση και πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα συμβατικά white spirit προϊόντα. Διατηρούν την τέλεια
ισορροπία μεταξύ των υψηλής πτητικότητας διαλυτών, με αυξημένο ρίσκο φωτιάς και των NO VOC διαλυτών όπου ο χρόνος ξήρανσης είναι μεγάλος.
 
Rust Veto 300 Series & Ensis WB Series
Προϊόντα βάσης νερού
Η πλέον φιλική προς το περιβάλλον σειρά προϊόντων αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ελαχιστοποιούν τους κινδύνους φωτιάς, σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις με διαλύτες και λάδια, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και περιβαλλοντολογικά προνόμια. Είναι διαθέσιμα είτε συμπυκνωμένα, είτε σαν έτοιμα προς χρήση
διαλύματα.