ΑΡΧΙΚΗΚατεργασία MετάλλουΠροϊόντα Θερμικής Επεξεργασίας Τεχνολογίες και κατηγορίες εφαρμογών

Τεχνολογίες και κατηγορίες εφαρμογών

Houghto Quench C Series
Λάδια ψυχρής σβέσης για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 80oC
Η σειρά Houghto Quench C είναι μια σειρά από υψηλής απόδοσης λάδια ψυχρής σβέσης, με αυξανόμενη ταχύτητα π.χ. κανονικής, μεσαίας, επιταχυνόμενης και υψηλά επιταχυνόμενης και έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις μιας θερμικής επεξεργασίας.
Έχουν μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας έως 80οC και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η παραμόρφωση δεν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και το λέκιασμα του εξαρτήματος είναι ανεπιθύμητο.
 
Vacu Quench Series
Λάδια σβέσης για συστήματα κενού
Τα προϊόντα της σειράς Vacu Quench είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμοκρασίες έως 80°C και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε φούρνους κενού για την επεξεργασία χάλυβα χαμηλής, μέσης και υψηλής σκλήρυνσης.
 
Mar Temp M Series
Λάδια θερμής σβέσης για θερμοκρασίες από 80oC έως και 130oC
Η σειρά Mar Temp M προσφέρει υψηλής απόδοσης λάδια θερμής σβέσης, που διατίθεται είτε με κανονική ή επιταχυνόμενη ταχύτητα σβέσης. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε θερμοκρασίες έως 100οC σε ανοικτές δεξαμενές και μέχρι 130οC σε σφραγισμένους κλιβάνους. Παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο παραμόρφωσης μαζί με τη μέγιστη οικονομία και μεγάλη διάρκεια ζωής κατά τη χρήση.
 
Mar Temp H & VH Series
Λάδια ζεστής & πολύ ζεστής σβέσης για θερμοκρασίες από 130oC έως και 180oC (Η) & >180oC (VΗ)
Λάδια σχεδιασμένα ειδικά για χρήση σε θερμοκρασίες έως 180οC ή και παραπάνω (Mar Temp VH) σε εφαρμογές όπου πρέπει να ελαχιστοποιείται η παραμόρφωση. Διατίθενται με κανονική και επιταχυνόμενη ταχύτητα σβέσης και βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή σε σφραγισμένους κλιβάνους για τον έλεγχο της παραμόρφωσης, σε κρίσιμα εξαρτήματα υψηλής ακριβείας, όπως δαχτυλίδια ρουλεμάν ή μέρη μετάδοσης κίνησης.
 
Aqua Quench 100, 200 Series
Υδατοδιαλυτά πολυμερή σβέσης PAG
Μια πλήρης σειρά που καλύπτει επαγωγική σκλήρυνση και μαζική σβέση. Καλύπτει όλους τους τύπους μετάλλων με μια μεγάλη
επιλογή συντελεστών ψύξης. Περιλαμβάνει και προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για αλουμίνιο με έγκριση AMS3025.
 
Aqua Quench 300 Series
Υδατοδιαλυτά πολυμερή σβέσης PVP
Προηγμένα πολυμερή με χαρακτηριστικά σβέσης αυτούσιων λαδιών. Παρέχουν χαμηλές ταχύτητες ψύξεως, επιτρέποντας την επεξεργασία όλων των μετάλλων που δεν μπορούν να επεξεργαστούν με τα συμβατικά PAG πολυμερή.